Khoa Thông tin - Thư viện (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN)

https://flis.ussh.edu.vn


Lịch tuần 16 (Năm học 2020-2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chuẩn bị
Thứ 2
14/12
TK trực      
9h50 PTK. ĐĐ.Hùng lên lớp   I501  
14h00 Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa & Trung tâm A414 Cô Thanh Vân
Thứ 3
15/12
PTK. TTT.Vân trực      
8h30 – 10h00 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên Dương Thị Mai C.Nguyệt, C. Ngà, T. Lâm, C. Dung, T. Hùng A414 Cô Huyền: Hồ sơ, chứng từ
Cô Uyên: Kinh phí
10h00 – 11h30 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên Đặng Thị Hồng Thúy C.Nguyệt, C. Ngà, T. Lâm, C. Dung, T. Hùng
14h00 – 15h00 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên Phạm Thị Hương Thảo C.Nguyệt, C. Ngà, T. Lâm, C. Thủy T. Hùng
9h50 TK. lên lớp   E201  
9h50 PTK. TTT.Vân lên lớp   G204  
Thứ 4
16/12
PTK. TTT.Vân trực      
7h00 TK. lên lớp   A509  
8h30-10h00 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên Nguyễn Thị Ngân T. Hà, T. Huy, T. Sơn, C. Thủy, T. Chương A414  
10h00-11h30 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên Trần Anh Phương T. Hà, T. Huy, T. Sơn, C. Thủy, T. Chương  
9h50 TK. lên lớp   A509  
9h50 PTK. TTT.Vân lên lớp   I501  
15h30 PTK. ĐĐ.Hùng lên lớp   I301  
Thứ 5
17/12
PTK. ĐĐ.Hùng trực      
8h00 TK làm việc tại Trung tâm ĐT&UDCNTT      
7h00 PTK. TTT.Vân lên lớp   G105  
8h30 02 PTK dự Tập huấn "Trách nhiệm & biện pháp thực hiện một số nội dung trong công tác quản trị văn phòng của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường”   E506  
9h50 PTK. TTT.Vân lên lớp   I501  
9h50 PTK. ĐĐ.Hùng lên lớp   G303  
14h00 TK dự Hội đồng chấm Luận văn   ĐHVH HN  
Thứ 6
18/12
PTK. ĐĐ.Hùng trực      
7h00 PTK. ĐĐ.Hùng lên lớp   I301  
8h30 - 10h00 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên .Phạm Thị Hoa Mai
 
T. Tân, T. Viết, T. Hùng T. Nghĩa, C.Dung A414 Cô Huyền: Hồ sơ, chứng từ
Cô Uyên: Kinh phí
10h00 – 11h30 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên Nguyễn Thị Yến T. Tân, T. Viết, T. Hùng T. Nghĩa, C.Dung
14h00 – 15h00 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên Lương Thuỵ Thu Huyền T. Tân, T. Viết, T. Hùng T. Lâm, C.Dung
14h00 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ IX (ngày thứ nhất) Theo triệu tập Tầng 8 Nhà E  
Thứ 7
19/12
       
8h00 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ IX (ngày thứ hai) Theo giấy mời & triệu tập Tầng 8 Nhà E  
8h30 – 10h00 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên Từ Đức Trung C Quý, C. Thanh, C. Huyền, T. Lâm, C Thủy, A414 Cô Huyền: Hồ sơ, chứng từ
Cô Uyên: Kinh phí
10h00 – 11h30 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên
Ngô Hải Anh
C Quý, C. Thanh, C. Huyền, T. Lâm, C Thủy,
14h00 – 15h00 Hội đồng chấm luận văn ThS của học viên
Lê Văn Việt
C Quý, C. Thanh, C. Huyền, C Thủy, C Dung
CN
20/12
       
         

Ghi chú:  - Lịch này thay cho Giấy mời.
- Nhà trường lưu ý các đơn vị tăng cường đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 2401/XHNV ngày 2/12/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây