Hội nghị viên chức người lao động và Tổng kết năm học 2020- 2021, Xây dựng nhiệm vụ 2021-2022

Thứ ba - 06/07/2021 10:58

Hội nghị viên chức người lao động và Tổng kết năm học 2020- 2021, Xây dựng nhiệm vụ 2021-2022

Chiều ngày 05/07/2021, Khoa Thông tin- Thư viện đã tổ chức Hội nghị viên chức người lao động và Tổng kết năm học 2020- 2021, Xây dựng nhiệm vụ 2021- 2022.Về thành phần tham dự; có PGS.TS Lại Quốc Khánh Phó hiệu trưởng nhà trường, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, TS. Đỗ Văn Hùng trưởng khoa TT-TV và toàn bộ viên chức của Khoa.
hội nghị 1
Hình ảnh tại buổi báo cáo tổng kết
 

Căn cứ vào hoạt động của khoa trong báo cáo Hội nghị công chức, viên chức tháng 7 năm 2020; Nghị Quyết Đại hội Chi bộ TT-TV nhiệm kỳ 2020-2022; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ Trường và Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Trường ĐHKHXHNV;  Chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Khoa Thông tin – Thư viện để đánh giá về tình hình, đặc điểm của đơn vị trong giai đoạn 2020- 2021:

Về thuận lợi: Trong năm qua Khoa luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu, cùng với sự cộng tác chặt chẽ, có hiệu quả của các phòng ban chức năng trong Nhà trường. Chương trình đào tạo mới đang có sự khởi sắc, tạo điều kiện tốt về chuyên môn, đồng thời tạo động lực vật chất và tinh thần cho cán bộ làm việc. Đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng chấp nhận thử thách, đổi mới và sáng tạo. Khoa đã mở rộng được các mối quan hệ hợp tác đối tác trong và ngoài ngước, xây dựng được mạng lưới kết nối tới các doanh nghiệp.

Về khó khăn: Khoa đang thiếu hụt đội ngũ cán bộ để triển khai các kế hoạch nhiệm vụ lớn. Trong khi đó cơ chế tuyển dụng lại rất chặt chẽ và nguồn tuyển dụng khan hiếm. Tập thể lãnh đạo Khoa xác định đây là khó khăn lớn nhất mà đơn vị phải đối mặt.

PHẦN 1: Kết quả thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học:

Trong năm học 2020- 2021, trước bối cảnh của đại dịch Covid-19 việc triển khai kế hoạch học tập và giảng dạy của khoa cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo kịp thời từ phía nhà trường cũng như BCN. Khoa TT-TV đã đạt được một số kết quả nhất định trên các lĩnh vực hoạt động:

 • Về công tác chính trị, tư tưởng: cán bộ, giảng viên có tư tưởng, chính trị rõ ràng, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có ý thức cao trong việc thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nhân văn, giáo dục miền núi, covid-19.
 • Về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo đại học, sau đại học: đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong đó có “Dự án năng lực số” do Facebook tài trợ và Dự án triển khai nhiệm vụ “nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc Gia Việt Nam: Tập văn tịch” ( Viện nghiên cứu hán Nôm đồng chủ trì). Năm học vừa qua Khoa tuyển được 193 sinh viên của khóa QH-2020-X (K65), đông nhất từ trước tới nay và là một trong số những Khoa có số lượng sinh viên đầu vào cao trong trường.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế:

 • Hợp tác với Facebook trong dự án nâng cao năng lực số cho sinh viên Nhà Trường. Hợp tác với Hiệp hội các trường đào tạo ngành thông tin – thư viện trên thế giới: iSchool. Chuẩn bị nguồn lực để tham gia hiệp hội này.
 • Tiếp tục giữ vững mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trước đây.
 • Phối hợp chặt chẽ với Vụ Thư viện (Bộ VHTT&DL), các hiệp hội nghề nghiệp,Thư viện Quốc gia Việt Nam, các thư viện đại học trong cả nước để phát triển chuyên môn nghiệp vụ và đưa sinh viên đi thực tập, kiến tập

Kế hoạch- Tài chính: Đảm bảo thu chi đúng, đủ, kịp thời theo quy chế chi tiêu nội bộ Nhà trường đã ban hành.

Công tác quản lý cơ sở vật chất và hành chính: 

 • Cán bộ có ý thức trong việc sử dụng, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tiết kiệm điện, không để thất thoát các trang thiết bị...

Công tác hành chính:

 •  Nhận, gửi công văn đảm bảo thời gian. Triển khai và quản lý tốt các công văn của Trường và các cơ quan ngoài Trường.
 • Đảm bảo công tác phòng chống dịch ở Khoa đối với cán bộ và sinh viên.
 • Thực hiện giữ gìn môi trường, văn phòng Khoa, các phòng làm việc sạch, đẹp, gọn gàng.

Đảm bảo chất lượng:

 • Khoa đã triển khai tốt các hoạt động do Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo.Tập huấn và chuẩn bị cho công tác kiếm định chương trình đào tạo thạc sĩ trong năm 2021 và kế hoạch kiểm định cho các chương trình đạo tạo trong những năm sắp tới

Thanh tra và pháp chế:

 • Cán bộ giảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế trong quá trình giảng dạy và hoạt động của nhà trường.
   

  hội nghị4
 

PHẦN 2:Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021- 2022:

Công tác tổ chức cán bộ:

 •  Đẩy mạnh công tác quảng bá, Marketing về Khoa và các ngành đào tạo. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về đào tạo SĐH của Khoa tới các tổ chức, trung tâm TTTV, đội ngũ cán bộ đang công tác, các cựu sinh viên và cựu học viên về chương trình đào tạo ThS và TS của Khoa.
 • Nâng cao vai trò của bộ môn trong hoạt động chuyên môn như xây dựng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo. Chủ nhiệm Bộ môn rà soát các môn học và đưa ra kế hoạch biên soạn bài giảng, giáo trình cho từng Bộ môn. Tổ chức họp và thảo luận chuyên môn thường xuyên trong các Bộ môn, dự giờ giảng của giảng viên.
 • Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập, khẳng định vai trò đại
 • sứ của giáo viên chủ nhiệm trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Khoa và sinh viên các lớp. Ổn định kỷ luật và tinh thần học tập của sinh viên.
 • Mời đại diện các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp tham gia đánh giá, xây
 • dựng và phát triển chương trình đào tạo.
 • Mở rộng hợp tác liên kết biến ngoại lực thành nội lực. Tăng cường tìm kiếm đối tác và mở các lớp ngắn hạn. Tích cực quảng bá ngành nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Công tác nghiên cứu khoa học:
 • Tăng cường vai trò của Bộ môn trong việc định hướng nghiên cứu và hỗ trợ cho
 • cán bộ trong đăng ký đề tài các cấp.
 • Duy trì việc tổ chức các buổi trao đổi, sinh hoạt chuyên môn của giảng viên về
 • hướng nghiên cứu trong toàn Khoa.
 • Duy trì hình thức khen thưởng và động viên kịp thời đối với cán bộ giảng viên có
 • thành tích nghiên cứu khoa học và xuất bản.
 • Mở rộng quan hệ hợp tác với các cá nhân, tổ chức nghề nghiệp ở trong và ngoài
 • nước để triển khai hợp tác nghiên cứu.

Đối ngoại và hợp tác quốc tế:

 • Tích cực tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và
 • NCKH với các nước khác để có suất học bổng cho CBGD.
 • Phát huy mối quan hệ sẵn có và chủ động tìm các mối quan hệ mới trên cơ sở các
 • thầy, cô đi NCS nước ngoài.
 • Đẩy mạnh quảng bá các hoạt động của Khoa bằng nhiều hình thức và kênh thông tin khác nhau.

Kiểm định chất lượng và thanh tra pháp chế:

 • Tăng cường kiểm tra thực hiện kỷ cương đào tạo và làm việc cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của đơn vị và Nhà trường.
 • Phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho các cán bộ trong các hoạt động phục vụ cho công tác viết báo cáo kiểm định để tránh chồng chéo hoặc sót việc.
 • Thực hiện tốt việc dự giờ, rút kinh nghiệm từ các tổ bộ môn trên cơ sở kết quả đánh giá bài giảng.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Có chính sách động viên kịp thời cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng cao.
Cơ sở vật chất, hành chính, tài chính:
 • Tăng cường thực hiện kỷ cương lao động, đảm bảo giờ giấc làm việc.
 • Đảm bảo môi trường làm việc của Khoa luôn ngăn nắp, sạch đẹp gọn gàng. Thực hiện tốt văn hoá công sở.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động và khai thác tối đa tiện ích của Thư viện trong các hoạt động của Khoa.
 • Tiến hành xây dựng quy trình công việc cho tất cả các bộ môn, bộ phận và các mảng công việc trong Khoa. Tiến tới xây một hệ thống thông tin thông suốt trong Khoa.

Công tác chính trị - tư tưởng, thi đua khen thưởng, công tác sinh viên:

 • Triển khai kế hoạch có sự kết hợp chặt chẽ đồng bộ giữa Chi ủy, Ban Chủ nhiệm, Ban Chấp hành Công đoàn và Liên chi đoàn trong đơn vị.
 • Tăng cường việc giao trách nhiệm, tạo cơ hội để đoàn viên, sinh viên tham gia vào các chương trình, dự án chung của Khoa để rèn luyện và phát huy những tố chất cần thiết trong tương lai.
 • Động viên, khuyến khích phát huy tính sáng tạo và dân chủ của cá nhân và tổ chức trong đơn vị.
 • Tổ chức tốt các hoạt động tư tưởng gắn với chuyên môn như ngày hội sách, cuộc thi kỹ năng tin học, dự án thư viện tình nguyện, CLB Năng lực số.
 • Củng cố lại vai trò của Chi đoàn cán bộ trong sinh hoạt chuyên môn, phát triển năng lực nghiên cứu của cán bộ trẻ, làm cầu nối hướng dẫn đoàn viên sinh viên, phát triển Đảng trong cán bộ.
 • Tiếp tục phát huy việc khen thưởng, kỷ luật một cách công bằng, dân chủ.
 • Tăng cường hoạt động văn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn, nghỉ hè, nghỉ Tết.

- Định hướng hoạt động của Khoa trong năm học 2021 – 2022 là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao làm nòng cốt, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, khai thác tốt nguồn lực xã hội để phát triển. Tập thể cán bộ và sinh viên đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được. Khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Chi ủy, BCN, Lãnh đạo Bộ môn và các đoàn thể của Khoa tổ chức quán triệt phương hướng, kế hoạch năm học 2021 - 2022 tới tất cả cán bộ, viên chức, người học của Khoa, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tốt kế hoạch năm học của đơn vị. Thực hiện tốt cơ chế báo cáo và đảm bảo thông suốt luồng thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo.

Tác giả bài viết: Lê Hữu Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây